rysunek, malarstwo, ilustracje
gry i wycinanki, logo firmowe...

Darina Krygiel

p l a s t y k
strona tytułowa

Przyroda Śląska Cieszyńskiego
Polskie Centrum Pedagodiczne w RC Czeski Cieszyn 2018