rysunek, malarstwo, ilustracje
gry i wycinanki, logo firmowe...

Darina Krygiel

p l a s t y k
strona tytułowa

Emka i leśne zwierzątka
wydawnictwo Advent Orion (Słowacja) 2016