rysunek, malarstwo, ilustracje
gry i wycinanki, logo firmowe...

Darina Krygiel

p l a s t y k
strona tytułowa

"Čo ťa čaká v mori"
książeczka dla dzieci, wydawnictwo Advent Orion 2019