rysunek, malarstwo, ilustracje
gry i wycinanki, logo firmowe...

Darina Krygiel

p l a s t y k
strona tytułowa

Józef Ondrusz "Tu się żyje bez starości"
Klub Przyjaciół Polskiej Książki, Czeski Cieszyn 2008