rysunek, malarstwo, ilustracje
gry i wycinanki, logo firmowe...

Darina Krygiel

p l a s t y k
strona tytułowa

Ťapka, kočka stěhovavá
wydawnictwo Albatros 2017