kresba, malba, ilustrace
hry, vystřihovánky, loga....

Darina Krygiel

v ý t v a r n i c e
titulní stránka

ilustrace pro časopis "Jutrzenka"
vydává Polské pedagogické centrum v Českém Těšíně