rysunek, malarstwo, ilustracje
gry i wycinanki, logo firmowe...

Darina Krygiel

p l a s t y k
strona tytułowa

czasopismo Jutrzenka
Polskie Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie